Thông tin tình hình kinh tế địa phương (30-9-2018)

Trong tháng 8.2018, kim ngạch xuất khẩu cao su trên địa bàn tỉnh ước đạt 20,1 triệu USD – tăng 106,7% so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 34,8% so với tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản toàn tỉnh.

Đưa mủ cao su về nhà máy chế biến

Đưa mủ cao su về nhà máy chế biến

Lũy kế trong 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cao su ước đạt 102,5 triệu USD. Thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ…

* Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến cuối tháng 8.2018, diện tích mía đã đầu tư, bao tiêu là 19.035ha – bằng 92,7% so với cùng kỳ. Trong đó đầu tư trong tỉnh là 12.925ha, đầu tư tại Campuchia 6.110ha. Đến nay Công ty Cổ phần Đường Nước Trong đã vào vụ chế biến 2018 – 2019, với giá mua mía 10 CCS tại ruộng là 720.000 đồng/tấn.

* Tây Ninh vừa khởi công Dự án kết nối đường ĐT.784 (Tây Ninh) với đường ĐT.744 (Bình Dương). Trong đó, phần đường phía Tây Ninh dài 12,7km, tổng mức đầu tư khoảng 518 tỷ đồng; phần đường phía Bình Dương dài 0,55km, tổng mức đầu tư khoảng 26 tỷ đồng. Riêng phần cầu bắc qua sông Sài Gòn giữa 2 tỉnh do phía Bình Dương thực hiện, với tổng mức đầu tư khoảng 294 tỷ đồng.

* Năm 2018, Tây Ninh tập trung nâng cao chất lượng 19 tiêu chí của 26 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 36/80 xã. Bên cạnh đó, trong 44 xã còn lại, phấn đấu mỗi xã đạt thêm ít nhất là 2 tiêu chí so với năm 2017; bình quân toàn tỉnh đạt 15,4 tiêu chí/xã – tăng 1,2 tiêu chí so với năm 2017.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm