Thông tin kinh tế trong tỉnh (8-4-2018)

Theo Cục Thống kê, trong tháng 3 năm 2018, các sản phẩm sản xuất chủ yếu của tỉnh đều có chỉ số sản xuất tăng khá so với cùng kỳ.

Sản xuất giày thể thao

Sản xuất giày thể thao

Trong đó, điện thương phẩm tăng 25,92%, vỏ ruột xe tăng 22,79%, xi măng tăng 8,01%, bột mì tăng 3,37%, nước máy sản xuất tăng 5,92%, giày các loại tăng 5,53%…

* Vụ Đông xuân năm nay, diện tích một số cây trồng chính tăng hơn so cùng kỳ. Tính đến giữa tháng 3.2018, toàn tỉnh đã trồng được hơn 3.600 ha bắp – đạt 136% so cùng kỳ, hơn 3.910 ha đậu phộng – đạt hơn 105% so cùng kỳ, gần 46.000 ha lúa- tăng hơn 105% so với cùng kỳ.

* Tính đến nay, đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng hơn 10.400 con – tăng đến 44,21% so cùng kỳ, chủ yếu do các doanh nghiệp chăn nuôi thuộc 2 huyện Bến Cầu và Trảng Bàng tăng đàn. Riêng bò thịt có khoảng 75.000 con, tương đương so với cùng kỳ.

* Trong quý I năm 2018, toàn tỉnh đã cấp phép mới 6 dự án thuộc lĩnh vực chế biến, chế tạo, với số vốn đăng ký là 34,72 triệu USD. Bên cạnh đó, có 4 dự án xin bổ sung vốn với tổng số 11,98 triệu USD để đầu tư mở rộng sản xuất.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm