Thông tin kinh tế trong tỉnh (8-1-2019)

Năm 2018, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn tỉnh thực hiện đạt 259.750 ha, so cùng kỳ năm 2017 giảm 2,23% (tương đương giảm 5.930 ha).

Thu hoạch lúa ở xã Thanh Điền - Châu Thành

Thu hoạch lúa ở xã Thanh Điền – Châu Thành

Riêng cây lúa thực hiện đạt 149.464,98 ha, tăng 1,12% so cùng kỳ, với năng suất sơ bộ đạt 54,08 tạ/ha – tăng 1,32% so với cùng kỳ.

* Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 ước thực hiện đạt 27.148 tỷ đồng – tăng 14,98% so với năm 2017. Trong đó: khu vực Nhà nước đạt 4.172,5 tỷ đồng – tăng 27,05%; khu vực ngoài nhà nước đạt 13.479,6 tỷ đồng – tăng 6,91%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 9.496,55 tỷ đồng – tăng 23,03% so với năm 2017.

* Kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 1.10.2018, toàn tỉnh có 6.266.097 con gia súc, gia cầm các loại – tăng 1,17% (tương đương tăng 72.704 con) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: đàn trâu hiện có 13.558 con – giảm 5,32%; đàn bò hiện có 94.264 con – giảm 1,2%, riêng bò sữa hiện có 11.646 con – tăng 11,64% so với cùng kỳ.

Chăn thả trâu ở bờ Hồ Dầu Tiếng

Chăn thả trâu ở bờ Hồ Dầu Tiếng – Ảnh minh họa

* Năm 2018, diện tích nuôi trồng trên địa bàn tỉnh ước thực hiện đạt khoảng gần 747 ha – giảm 4,23% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng ước đạt 10.620 tấn – giảm 2,36%, trong đó sản lượng cá ước đạt 9.692 tấn – giảm 6,2% so với năm trước. Riêng khai thác ước đạt 2.434 tấn – bằng 71,78%, trong đó cá đạt 2.417 tấn – bằng 77,28% so với năm 2017.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm