Thông tin kinh tế trong tỉnh (7-7-2018)

Theo kế hoạch, năm 2018 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh phục vụ tưới, tiêu 148.500 ha đất sản xuất trên địa bàn tỉnh; doanh thu đạt 85,588 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8,645 tỷ đồng.

Kênh chính hệ thống thủy lợi Tân Biên

Kênh chính hệ thống thủy lợi Tân Biên

Bên cạnh đó, Công ty đầu tư các dự án khoảng 23,6 tỷ đồng để tiếp tục nâng cao năng lực tưới tiêu.

* Trong 6 tháng đầu năm 2018, sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng trên địa bàn ước đạt 7.010 tấn, giảm 1,86% so cùng kỳ. Trong đó sản lượng khai thác đạt 1.673 tấn, giảm 1,34%, sản lượng nuôi trồng đạt 5.064 tấn, cũng giảm 1,74% so với cùng kỳ, chủ yếu do diện tích nuôi trồng giảm.

* Vụ đông xuân 2017-2018, năng suất cây lúa đạt khoảng 59,11 tạ/ha, tăng 1,23tạ/ha so cùng kỳ; cây bắp đạt khoảng 60,15 tạ/ha, giảm 0,07% so cùng kỳ; cây đậu phộng đạt khoảng 39,96 tạ/ha, giảm 2,89% so cùng kỳ; cây rau các loại đạt khoảng 1l9,88 tạ/ha, tăng 1,3 % so với cùng kỳ…

* Hiện nay, nhiều cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động, như Cụm công nghiệp Thanh Xuân 1 (diện tích 50 ha), Tân Hội 1 (51,08  ha), Bến Kéo (giai đoạn 1 có diện tích 35,78 ha), Hòa Hội (30 ha), Ninh Điền (50 ha) và Cụm công nghiệp phía Tây sông Vàm Cỏ, diện tích 37 ha.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm