Thông tin kinh tế trong tỉnh (6-5-2018)

Theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4.2018 tăng 2,89% so với tháng trước.

Điện cao thế truyền tải về Tây Ninh

Điện cao thế truyền tải về Tây Ninh

IIP tăng mạnh từ các ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (+8,15%); sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (+10,12%); khai thác và cung cấp nước (+7,14%); sản xuất và phân phối điện (+2,82%)…

* Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh thống nhất về tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Phát triển Khu du lịch Quốc gia Núi Bà để mời gọi nhà đầu tư.

Dự án có 2 khu, đều nằm trên địa bàn thành phố Tây Ninh, trong đó khu 1 có diện tích 19.190,8 m2 thuộc phường Ninh Sơn; khu 2 có diện tích 24.603,8 m2 thuộc xã Thạnh Tân.

* Đến tháng 4.2018, tổng diện tích chuyển đổi cây trồng trên địa bàn tỉnh là 144,4 ha. Trong đó có 98,4 ha cây mì chuyển sang trồng cao su (29,5 ha), nhãn (20 ha), đậu các loại (25 ha), tràm keo (2 ha), lúa (5 ha), mè (10,5 ha), rau các loại (4,8 ha), đậu xanh (0,6 ha), hoa huệ (1 ha) và; có 22 ha cây cao su chuyển sang trồng rau các loại (20 ha), cam sành (2 ha) và có 24 ha cây lúa chuyển sang cây dứa (20 ha), rau các loại (4 ha).

* Theo Nghị quyết của HĐND thành phố Tây Ninh, năm 2018 thành phố phấn đấu đạt giá trị sản xuất 11.287 tỷ đồng- tăng 7,38% so ước thực hiện năm 2017. Trong đó: nông – lâm – thủy sản đạt 879 tỷ đồng – tăng 2,12%; công nghiệp – xây dựng đạt 8.046 tỷ đồng, tăng 6,26% và thương mại – khách sạn – nhà hàng đạt 2.362 tỷ đồng, tăng 13,62% so với ước thực hiện năm 2017.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm