Thông tin kinh tế trong tỉnh (4-5-2018)

Đến nay, lượng mía cây đưa vào sản xuất niên vụ 2017-2018 trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 1.430.000 tấn – tăng 1,9% cùng kỳ.

Thu hoạch mía bằng cơ giới tại huyện Châu Thành

Thu hoạch mía bằng cơ giới tại huyện Châu Thành

Niên vụ 2017 – 2018, các nhà máy đường trong tỉnh ký hợp đồng đầu tư và bao tiêu sản phẩm cho hơn 20.500 ha mía- tăng 4,4% so cùng kỳ. Trong đó, đầu tư trong tỉnh trên 14.200 ha và đầu tư tại Campuchia gần 6.300 ha.

* Trong tháng 4.2018, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tỉnh đạt khoảng 228 tỷ đồng- giảm 3,27% so tháng trước. Trong đó, vận tải hành khách giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 68,5 tỷ đồng – giảm hơn 14,05% so với cùng kỳ do doanh thu cáp treo tháng này giảm mạnh.

* Đến nay, Tây Ninh thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả sản xuất cây mì được 43 ha, gồm trình diễn thâm canh mì bền vững tại huyện Tân Biên 9 ha, huyện Châu Thành 5 ha; cơ giới hóa khâu trồng tại huyện Tân Biên 12 ha, Tân Châu 12 ha, giống HLS11; trình diễn 1 ha giống tại huyện Tân Châu.

* Trong tháng 4.2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ vi phạm quy định về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng – giảm 2 vụ so với tháng trước, gồm 5 vụ khai thác rừng trái pháp luật4 vụ mua bán và cất giữ lâm sản trái pháp luật và 1 vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ động vật rừng.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm