Thông tin kinh tế trong tỉnh (4-1-2019)

Năm 2018, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh ước tăng 8,09% so cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp góp phần quan trọng trong tăng trưởng GRDP năm 2018

góp phần quan trọng trong tăng trưởng GRDP năm 2018 – Ảnh minh họa

* Theo Cục Thống kê, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh năm 2018 ước tăng 8,09% so cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 15,59%, đóng góp 5,49 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ tăng 6,28%, đóng góp 2,08 điểm phần trăm; khu vực nông – lâm – tăng 0,66%, đóng góp 0,18 điểm phần trăm.

* Trong năm 2018, diện tích rừng trồng mới tập trung trên địa bàn tỉnh đạt 330 ha – tăng 0,46% so với năm 2017, trong đó 104 ha và rừng sản xuất 226 ha; chăm sóc 4.967 ha rừng – giảm 10,65% so cùng kỳ; khoanh nuôi tái sinh 4.826 ha rừng – giảm 3,69% so cùng kỳ; khai thác 65.500m3 gỗ các loại – giảm 1,68% và  313.400 ste củi – giảm 15,45% so cùng kỳ.

* Đến giữa tháng 12 năm 2018, toàn tỉnh gieo trồng được hơn 16.110 ha – tăng 8,94% (tương đương 1.321,7 ha) so cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, diễn tiến thời tiết trong tháng 12 tương đối thuận lợi nên tiến độ xuống giống hầu hết các cây trồng đều nhanh hơn cùng kỳ, riêng cây mía còn chậm do giá mía giảm mạnh so cùng kỳ.

Trồng mì bằng máy cơ giới

bằng máy cơ giới – Ảnh minh họa

Năm 2018, Tây Ninh nước ngoài ước đạt 775,75 triệu USD – giảm 23,7% so với cùng kỳ. Trong đó có 30 dự án cấp mới với số vốn đăng ký 453,32 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 11% về số dự án, giảm 39,26% về số vốn đăng ký và có 29 dự án bổ sung vốn 322,43 triệu USD – tăng 19,26% số vốn bổ sung và bằng với số dự án bổ sung vốn.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm