Thông tin kinh tế trong tỉnh (31-8-2018)

Từ nay đến cuối năm 2018, Tây Ninh sẽ khởi công xây dựng thêm 23 cầu giao thông nông thôn, trong đó huyện Tân Biên 7 cầu, Bến Cầu 3 cầu, Dương Minh Châu 3 cầu, Gò Dầu 1 cầu, Trảng Bàng 8 cầu, Châu Thành 1 cầu.

Cầu Gò Kén (Hòa Thành) vừa đưa vào sử dụng

Cầu Gò Kén (Hòa Thành) vừa đưa vào sử dụng

Trong tháng 6.2018, tỉnh đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 5 cầu tại huyện Hòa Thành, Châu Thành và Tân Châu.

* Theo Sở Công thương, chỉ số tháng 8.2018 tăng 7,14% so tháng trước và tăng 23,23% so tháng cùng kỳ năm trước. Một số phân ngành kinh tế tăng trong tháng như: công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,36%; sản xuất phân phối điện tăng 2,96%… Riêng công nghiệp sản xuất cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 2,43%.

* Hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng có tổng số hơn 2.000km tuyến kênh. Trong đó có 1.576 tuyến kênh tưới, dài 1.475,3km; 271 tuyến kênh tiêu, dài 586,82km; năng lực tưới đạt hơn 142.000 ha/năm; cấp nước công nghiệp khoảng 4,9 triệu m3, đáp ứng cơ bản yêu cầu phát triển , công nghiệp, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản.

Một tuyến kênh thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng

Một tuyến kênh thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng

* Hiện nay, tổng công suất chế biến của các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 14.600 tấn mía cây/ngày. Trong đó Nhà máy đường Thành Thành Công có công suất 9.400 tấn mía cây/ngày; nhà máy đường Biên Hòa 4.000 tấn mía cây/ngày và Nhà máy đường Nước Trong 1.200 tấn mía cây/ngày.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm