Thông tin kinh tế trong tỉnh (3-7-2018)

Theo Cục Thống kê, nhịp độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2018 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 7,73% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông – lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,45%, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 14,09% và khu vực dịch vụ tăng 6,53%.

Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 14,09% so cùng kỳ

6 tháng đầu năm tăng 14,09% so cùng kỳ

* Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, thu hút đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 7.437 tỷ đồng – tăng 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 481 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 65.591 tỷ đồng.

* Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh ước đạt hơn 199.500 ha, giảm 4,44% so cùng kỳ năm trước, trong đó giảm chủ yếu từ nhóm các loại cây trồng cho thu hoạch năm sau như mía, mì; còn nhóm cây trồng thu hoạch trong vụ đạt gần 128.000 ha – bằng 99,07% so cùng kỳ.

* Trên địa bàn tỉnh, khai thác gỗ từ đầu năm đến nay đạt khoảng 20.400 m3, tăng 34,21% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, khai thác củi chỉ đạt khoảng 140.000 ste – giảm 4,63% so với cùng kỳ (tương ứng 6.800 ste) do công tác tỉa thưa rừng phòng hộ khu vực Nhà nước giảm.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm