Thông tin kinh tế trong tỉnh (28-10-2018)

Theo dự báo của ngành chức năng, quy mô khách du lịch đến Tây Ninh vào năm 2025 đạt khoảng 5.000.000 lượt người, đến năm 2035 đạt khoảng 8.000.000 lượt người; quy mô lao động phục vụ các hoạt động du lịch đến năm 2035 đạt khoảng 4.000 người.

Khách du lịch tham quan Tòa Thánh Tây Ninh

Khách du lịch tham quan Tòa Thánh Tây Ninh

Từ dự báo đó, đến năm 2035, quy mô đất xây dựng các khu chức năng tại Khu du lịch Núi Bà Đen dự kiến sẽ đạt khoảng 1.000 ha.

* Theo Sở Tài chính, 9 tháng đầu năm, nguồn thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 87,2% so dự toán – tăng 34,5% so cùng kỳ. Trong đó, một số doanh nghiệp nộp ngân sách tăng cao như: Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công – tăng 106,2 tỷ đồng; DNTN Sầm Nhứt – tăng 18,8 tỷ đồng; Công ty TNHH tinh bột sắn Bình Minh – tăng 1,9 tỷ đồng; Công ty CP Sợi Thế kỷ tăng – 2 tỷ đồng…

* Trong 9 tháng đầu năm, giá trị khối lượng xây dựng cơ bản của ngành NN-PTNT Tây Ninh thực hiện được trên 244,6 tỷ đồng – đạt 44,2% so với kế hoạch vốn; trong đó giải ngân khoảng 224,37 tỷ đồng – bằng 91,7% giá trị khối lượng thực hiện và bằng 40,6% kế hoạch vốn. Hiện ngành đang lập hồ sơ thiết kế – dự toán 14 dự án trình phê duyệt với kế hoạch vốn năm 2018 hơn 3 tỷ đồng.

* Niên vụ mía đường 2017 – 2018, ngành chức năng tổ chức 45 lượt kiểm tra, giám sát chữ đường tại các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh, với tổng số 285 mẫu được kiểm tra, giám sát, trong đó có 207 mẫu đem đi kiểm tra đối chứng tại Trung tâm 3 và 75 mẫu kiểm tra tại chỗ, kiểm tra chéo giữa các nhà máy. Kết quả kiểm tra, chữ đường không có chênh lệch đáng kể so với kết quả của các nhà máy.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm