Thông tin kinh tế trong tỉnh (27-8-2018)

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức 5 phiên giao dịch việc làm với 40 doanh nghiệp.

Lao động làm việc tại Khu công nghiệp Trảng Bàng

Lao động làm việc tại Khu công nghiệp Trảng Bàng

Thông qua các phiên giao dịch việc làm, tỉnh đã tư vấn việc làm và học nghề cho hơn 11.500 lao động; giới thiệu cung ứng lao động trong nước cho hơn 1.000 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được 383 lao động.

* Đến cuối tháng 7.2018, tổng dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 46.300 tỷ đồng – tăng 11,16% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ ngắn hạn là gần 30.000 tỷ đồng – chiếm 64,7% tổng số; nợ xấu còn 235 tỷ đồng – chiếm 0,51% so với tổng dư nợ, giảm 8,52% so với tháng trước.

* Đến nay, toàn tỉnh có 109 HTX, thu hút 33.325 thành viên, với số vốn điều lệ trên 218 tỷ đồng.

Thành viên HTX mãng cầu Thạnh Tân (TP.Tây Ninh) thu hoạch mãng cầu

Thành viên HTX mãng cầu Thạnh Tân (TP.Tây Ninh) thu hoạch mãng cầu – Ảnh minh họa

Thời gian qua, các HTX đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại lợi ích kinh tế cho các thành viên, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

* Trong 7 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động dịch vụ, lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh đạt 8.789 tỷ đồng – tăng 12 % so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 5.014 tỷ đồng – tăng 12,96%, dịch vụ lưu trú đạt 103,1 tỷ đồng – tăng 10,74% và dịch vụ khác đạt 3.671 tỷ đồng – tăng 10,76% so cùng kỳ.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm