Thông tin kinh tế trong tỉnh (27-12-2018)

Khu vực vùng bán ngập hồ Dầu Tiếng đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đồng ý bổ sung vào quy hoạch; đến năm 2020, dự kiến tổng diện tích canh tác lúa trên địa bàn tỉnh là 48.686 ha; Sở Công Thương xem xét việc điều chỉnh quy mô diện tích 3 CCN… là những tin kinh tế đáng chú ý.

Vùng bán ngập trong Hồ Dầu Tiếng

Vùng bán ngập trong

* Khu vực đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đồng ý bổ sung vào quy hoạch “Điện VII điều chỉnh” 6 dự án đầu tư điện mặt trời với tổng công suất 610MW. Trong đó có 5 dự án tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư, đang khẩn trương triển khai để kịp hoàn thành và vận hành trước ngày 30.6.2019, đó là các dự án: Dầu Tiếng 1, Dầu Tiếng 2, Dầu Tiếng 3, Trí Việt 1 và Bách Khoa Á Châu 1.

* Đến năm 2020, dự kiến tổng diện tích canh tác lúa trên địa bàn tỉnh là 48.686 ha. Trong đó, tỉnh phấn đấu sẽ xây dựng hoàn chỉnh dự án với quy mô 17.250 ha ở các huyện Trảng Bàng, Châu Thành, Gò Dầu, Dương Minh Châu và Hòa Thành; cùng vùng sản xuất lúa đặc sản 3.000 ha ở các huyện Trảng Bàng, Châu Thành, Gò Dầu, Bến Cầu, Dương Minh Châu, Tân Châu và thành phố Tây Ninh.

* Sở Công Thương đang xem xét việc điều chỉnh quy mô diện tích 3 CCN (có tổng diện tích là 151 ha) để đưa ra khỏi quy hoạch. Trong đó: điều chỉnh CCN Tân Phú (1, 2, 3, 4) huyện Tân Châu từ 200 ha còn 75 ha; điều chỉnh CCN Tân Hội (2, 3) từ 100 ha còn 75 ha; điều chỉnh CN Thanh Xuân (1, 2) huyện Tân Biên với tổng diện tích 76 ha thành CCN Thanh Xuân 2 với diện tích 75 ha.

* Trong tháng 11.2018, kim ngạch xuất khẩu cao su trên địa bàn tỉnh ước đạt 18 triệu USD – tăng 0,6% so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 29,4% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản. Thị trường xuất khẩu gồm: Trung Quốc (7,7 triệu USD); Hàn Quốc (1,8 triệu USD); Ấn Độ (2,3 triệu USD)… Lũy kế, trong 11 tháng đầu năm, cao su xuất khẩu ước đạt 161,6 triệu USD – giảm 16,2% so với cùng kỳ.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm