Thông tin kinh tế trong tỉnh (27-11-2018)

Từ đầu năm đến cuối tháng 10.2018, sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ước đạt khoảng 13.344 tấn – tăng 0,58% (tương đương 76,64 tấn) so với cùng kỳ.

Cá đánh bắt trong Hồ Dầu Tiếng

Cá đánh bắt trong – Ảnh minh họa

Riêng sản lượng nuôi ước đạt khoảng 10.130 tấn – tăng 0,09% so với cùng kỳ, trong đó đạt 4.800 tấn – tăng 20% (tương đương 800 tấn) so cùng kỳ.

* Trong tháng 10.2018, Tây Ninh cấp mới 2 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư 214 triệu USD; có 2 dự án đầu tư điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng 21,9 triệu USD. Luỹ kế, trong 10 tháng đầu năm, Tây Ninh cấp mới 24 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 411,3 triệu USD; có 25 lượt dự án tăng vốn, với số vốn tăng 297,43 triệu USD.

* Theo thống kê của ngành Nông nghiệp, đến nay Tây Ninh có trên 5% nông sản được sản xuất theo tiêu chuẩn GAP; 50% sản phẩm chăn nuôi liên kết sản xuất sạch – chiếm tỷ trọng 36,7% so với giá trị ngành chăn nuôi; giá trị ứng dụng công nghệ cao đạt 15,37%. Năm 2018, giá trị sản phẩm bình quân thu được trên 1 ha đất trồng trọt ước đạt 90,29 triệu đồng.

Thu hoạch mãng cầu

Thu hoạch mãng cầu – Ảnh minh họa

* Doanh thu một số nhóm hàng chủ yếu trên địa bàn tỉnh trong tháng 10.2018 tăng. Cụ thể: nhóm lương thực, thực phẩm doanh thu đạt 17.027 tỷ đồng – tăng 10,34%; nhóm xăng, dầu các loại doanh thu đạt 6.417,8 tỷ đồng – tăng 14,55%; nhóm đá quý, kim loại quý doanh thu đạt 6.544 tỷ đồng – tăng 9,46% so với cùng kỳ…

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm