Thông tin kinh tế trong tỉnh (27-1-2019)

Sau khi rà soát quy hoạch lại, tổng diện tích 3 loại rừng trong tỉnh là 72.253,43 ha.

Một góc Vườn Quốc Gia Lò Gò - Xa Mát

Một góc VQG Lò Gò – Xa Mát

* Theo Quyết định 3189 của UBND tỉnh vừa được công bố, hiện trạng 3 loại rừng sau khi rà soát quy hoạch lại giai đoạn 2016-2025 có tổng diện tích 72.253,43 ha, trong đó rừng đặc dụng 31.650 ha (chiếm 43,8%), rừng phòng hộ 30.174,56 ha (chiếm 41,8%) và rừng sản xuất 10.428,49 ha (chiếm 14,4%). So sánh quy hoạch trước, diện tích đất quy hoạch tăng 580,58 ha, trong đó đất có rừng tăng 3.681,04 ha và đất chưa có rừng giảm 3.100,46 ha.

* Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2018 tổng diện tích từ các cây cao su, mì, mía sang trồng các loại cây ăn trái tiềm năng có giá trị cao như nhãn, sầu riêng, bưởi, mít… trong toàn tỉnh là 2.642,6 ha. Đến nay tổng diện tích từ cao su, mì, mía sang các loại cây ăn trái có giá trị cao là 3.419,6 ha.

Trang trại khóm ở Bến Cầu

Nhiều nơi nông dân chuyển đổi sang tiềm năng có giá trị cao – Trong ảnh: Trang trại khóm ở Bến Cầu

* Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 4.342 triệu USD – tăng 16,3% so với cùng kỳ (kế hoạch xuất khẩu tăng 22%); kim ngạch nhập khẩu vào tỉnh ước thực hiện 3.026 triệu USD – tăng 19,4% so với cùng kỳ (kế hoạch nhập khẩu tăng 20%).

* Trong năm 2018, ngành chức năng trong tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 559 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 4.375 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 6,5% về số doanh nghiệp và giảm 46,7% về vốn đăng ký; đồng thời có 179 doanh nghiệp giải thể với số vốn 815,7 tỷ đồng.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm