Thông tin kinh tế trong tỉnh (26-8-2018)

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có hơn 45 km đường dây 220 kV, với 2 trạm biến áp (TBA) 220 kV, gồm TBA 220 kV – 2×250 MVA Trảng Bàng và TBA 220 kV – 250 MVA Tây Ninh; hơn 220 km đường dây 110 kV và 10 TBA 110 kV với tổng công suất 772 MVA, đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.

Điện cao thế truyền tải về Tây Ninh

Điện cao thế truyền tải về Tây Ninh

* Trong 7 tháng đầu năm, tiến độ thi công các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp huyện quản lý đạt khá, như: Hòa Thành đạt hơn 24 tỷ đồng – tăng 18,12%; Tân Biên đạt 31,81 tỷ đồng – tăng 11,73%; Châu Thành đạt 28,17 tỷ đồng – tăng 10,28%… so với cùng kỳ.

* Trong 5 năm qua, cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh chuyển biến rõ nét theo hướng tập trung, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh gắn với thị trường và công nghiệp chế biến; giá trị sản xuất trồng trọt thực hiện đạt 19.755 tỷ đồng – tăng 5% so với 5 năm trước; kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản đạt 2.583 triệu USD.

Một trang trại trồng chuối ở Trảng Bàng

Một trang trại trồng chuối ở Trảng Bàng – Ảnh minh họa

* Vận tải hàng hóa 7 tháng đầu năm ước đạt 8.526 ngàn tấn – tăng 7,77%, luân chuyển 644.186 ngàn tấn.km – tăng 7,59% so với cùng kỳ. Trong đó, vận tải đường bộ đạt 8.447 ngàn tấn – tăng 7,81%, luân chuyển 639.427 ngàn tấn.km – tăng 7,62%; vận tải đường thủy đạt 79 ngàn tấn – tăng 3,56% và luân chuyển 4.759 ngàn tấn.km – tăng 3,25% so cùng kỳ.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm