Thông tin kinh tế trong tỉnh (25-9-2018)

Năm 2018, tổng diện tích rừng được đầu tư bảo vệ toàn tỉnh là 57.753 ha.

Tuần tra bảo vệ rừng

Tuần tra bảo vệ rừng

* Năm 2018, tổng diện tích rừng được đầu tư bảo vệ toàn tỉnh là 57.753ha, toàn bộ đều được giao khoán các tổ chức, nhóm hộ, hộ gia đình bảo vệ. Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn đầu tư khoanh nuôi tái sinh 1.347ha rừng tự nhiên. Nhìn chung, công tác bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng được các đơn vị thực hiện khá tốt, tình trạng phá rừng, khai thác gỗ và lâm sản trái phép được hạn chế.

* Thực hiện Đề án sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, ngành chức năng đang tổ chức đánh giá, chứng nhận cho 10 cơ sở với tổng diện tích 96,4ha, gồm 133 hộ đã đăng ký tham gia thực hiện từ năm 2017. Đồng thời, tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ phân tích mẫu và chứng nhận tại 12 vùng với tổng diện tích là 155ha, gồm 232 hộ đăng ký tham gia năm 2018.

* Ước khối lượng củ mì đưa vào chế biến trong tháng 8.2018 đạt khoảng 269.000 tấn – bằng 77% so với CK; sản xuất được gần 67.250 tấn bột. Trong đó, chế biến hơn 216.600 tấn củ, với khoảng 54.150 tấn bột; cơ sở vừa và nhỏ chế biến 52.353 tấn củ, với khoảng 13.100 tấn bột. Giá thu mua củ mì tươi trong tháng dao động từ 3.700 – 3.850 đồng/kg 30 chữ bột.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm