Thông tin kinh tế trong tỉnh (25-10-2018)

Từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh đã hợp đồng tưới được 91.025,85 ha – đạt 61,3% kế hoạch đề ra. Dự kiến đến cuối năm, diện tích hợp đồng tưới đạt 148.500 ha – vượt kế hoạch 0,3%.

Thu hoạch đậu bắp

Thu hoạch đậu bắp

Bên cạnh đó, Công ty đã đầu tư 26,2 tỷ đồng để thực hiện việc duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi nhằm nâng cao chất lượng tưới tiêu.

* Triển khai Đề án “Sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”, đến nay Tây Ninh đã hỗ trợ chứng nhận được 7/10 điểm thuộc địa bàn các huyện Trảng Bàng, Bến Cầu, Châu Thành, Hòa Thành và TP.Tây Ninh; trang web về rau quả an toàn được cập nhật các thông tin về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm kịp thời.

* Tiến độ thực hiện trồng rừng tập trung ở Tây Ninh năm 2018 triển khai chậm so với kế hoạch. Đến nay, toàn tỉnh mới trồng rừng được 49,2 ha/240 ha – chỉ đạt 20,5% kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, công tác trồng cây phân tán được thực hiện khá tốt, đến nay ngành chức năng đã cấp phát 138.190/143.500 cây giống các loại để các đơn vị, cá nhân thực hiện trồng.

* Công ty Cổ phần Đường Nước Trong đã vào niên vụ chế biến 2018 – 2019. Lượng mía đưa vào chế biến đạt 104,7% so cùng kỳ, chữ đường bình quân là 10,57 CCS, tạp chất bình quân khoảng 5,61%. Hiện nay, giá mua mía của Công ty là 720.000đồng/tấn 10 CCS cơ bản tại ruộng (bao gồm các khoản hỗ trợ) và bảo hiểm chữ đường là 8.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm