Thông tin kinh tế trong tỉnh (24-6-2018)

Trong tháng 5.2018, Tây Ninh cấp mới thêm 1 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư 1,5 triệu USD.

* Theo Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến năm 2020, Tây Ninh phấn đấu giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 130 triệu đồng – tăng 43 triệu đồng/ha so với năm 2015 và đến năm 2030 đạt 264 triệu đồng – tăng hơn gấp đôi so với năm 2020.

Cơ giới hóa khâu trồng mía trên cánh đồng lớn tại huyện Tân Biên

Cơ giới hóa khâu trồng mía trên cánh đồng lớn tại huyện Tân Biên

* Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 5.2018, Tây Ninh cấp mới thêm 1 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư 1,5 triệu USD; tăng vốn đầu tư 4 dự án với vốn tăng 24,35 triệu USD.

Lũy kế trong 5 tháng đầu năm 2018, Tây Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 149,2 triệu USD; 13 lượt dự án tăng vốn đầu tư với vốn tăng là 172,37 triệu USD.

* Trong tháng 5, chỉ số tồn kho của toàn ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng 9,62% so với tháng trước tăng, tăng 17,3% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 128,82%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 78,98%; ngành công nghiệp dệt tăng 49,97%…

* Hiện nay, Xí nghiệp thủy lợi thành phố Tây Ninh đang quản lý 8 tuyến kênh cấp 1, 13 tuyến kênh cấp 2 và 14 tuyến kênh cấp 3.

Riêng các Tổ thủy nông quản lý 92 tuyên kênh có diện tích thiết kế nhỏ hơn 50 ha, với tổng chiều dài hơn 31.200m, trong đó đã được bê tông hóa gần 13.000m – chiếm 41,34%. Tổng diện tích thực tưới toàn hệ thống là 4.432 ha.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm