Thông tin kinh tế trong tỉnh (23-12-2018)

Đến cuối tháng 11.2018, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh đã thực hiện ký hợp đồng tưới diện tích 149.569 ha đối với 149.483 hộ sử dụng nước – vượt 0,72% so với kế hoạch năm và tăng 1,1% so với cùng kỳ.

Một tuyến kênh cấp 1 tưới cho huyện Dương Minh Châu

Một tuyến kênh cấp 1 tưới cho huyện Dương Minh Châu

Riêng vụ Mùa 2018, Công ty đã ký hợp đồng tưới được 51.330 ha đối với 50.345 hộ, vượt 0,93% kế hoạch vụ và tăng 1,4% so với cùng kỳ.

* Thời gian qua, ngành chức năng đã tổ chức 21 lớp tập huấn hướng dẫn nông dân phòng trừ dịch hại cây trồng, trong đó tại huyện Bến Cầu có 8 lớp, Trảng Bàng 7 lớp, Gò Dầu 4 lớp, Châu Thành 1 lớp, Dương Minh Châu 1 lớp; phối hợp với các đơn vị quản lý rừng tiến hành điều tra sâu bệnh hại rừng trồng đợt 2.2018. Từ đó, một số loài sâu bệnh hại chỉ phát sinh ở mức nhiễm thấp.

* Trong tháng 11.2018, ngành chức năng đã thực hiện 5 chuyến kiểm tra ngư cụ cấm để khai thác , trong đó có 2 chuyến trên sông và 3 chuyến trên . Kết quả phát hiện 2 trường hợp sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trên sông Vàm Cỏ Đông, thu giữ 215 mét lưới dớn để khai thác thủy sản trên .

* Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 11 ước đạt 42.164 tỷ đồng – tăng 3,57% so với tháng trước và tăng 12,38% so đầu năm.

Khách hàng giao dịch tại Phòng giao dịch Kienlongbank Châu Thành

Khách hàng giao dịch tại Phòng giao dịch Châu Thành – Ảnh minh họa

Trong đó vốn huy động ngắn hạn (dưới 12 tháng) đạt 28.374 tỷ đồng (chiếm 67,30%), tăng 14,36% so đầu năm; vốn huy động trung và dài hạn đạt 13.789 tỷ đồng, tăng 8,51% so đầu năm.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm