Thông tin kinh tế trong tỉnh (21-11-2018)

Khối lượng củ mì đưa vào chế biến trong tháng 10.2018 trên địa bàn tỉnh ước đạt 285.000 tấn – xấp xỉ so với cùng kỳ, sản xuất được hơn 71.200 tấn bột.

Củ mì đưa về nhà máy chuẩn bị chế biến

Củ mì đưa về nhà máy chuẩn bị chế biến

Trong đó khoảng hơn 242.200 tấn củ, 60.550 tấn bột; sản xuất cơ sở vừa và nhỏ khoảng hơn 42.700 tấn củ, hơn 10.670 tấn bột. Giá thu mua củ mì tươi dao động từ 3.300 – 3350 đồng/kg 30 chữ bột.

* Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 10 ước đạt 47.051 tỷ đồng – tăng 2% so tháng trước và tăng 12,94% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay ưu đãi đạt 5.817 tỷ đồng – tăng 2,71% so với tháng trước và tăng 15,14% so với đầu năm. Nợ xấu còn 241 tỷ đồng – giảm 3,91% so với tháng trước và chiếm 0,51% so với tổng dư nợ.

* Trong tháng 10.2018, thông qua các phiên giao dịch việc làm của tỉnh, có 2.410 lao động được tư vấn việc làm và học nghề; giới thiệu cung ứng lao động trong nước cho 237 lao động. Luỹ kế trong 10 tháng đầu năm, có 18.895 lao động được tư vấn việc làm và học nghề; có 1.909 được giới thiệu cung ứng lao động trong nước, 450 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

* Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kết quả rà soát tại hai Khu rừng Văn hoá – Lịch sử và Khu Dầu Tiếng cho thấy, diện tích đất trồng cây nông nghiệp trái quy định trên đất quy hoạch lâm nghiệp chưa được xử lý còn đến 1.320,3 ha, trong đó tại Khu Dầu Tiếng là 1.229,5 ha, Khu rừng Văn hoá – Lịch sử Chàng Riệc là 90,8 ha.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm