Thông tin kinh tế trong tỉnh (19-12-2018)

Theo Cục Thống kê, tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn Tây Ninh trong 11 tháng đầu năm 2018 đạt 7.247 tỷ đồng – bằng 85,81% dự toán, tăng 27,02% so cùng kỳ.

11 tháng đầu năm 2018, chi đầu tư phát triển toàn tỉnh tăng 27,46% so cùng kỳ

11 tháng đầu năm 2018, chi đầu tư phát triển toàn tỉnh tăng 27,46% so cùng kỳ – Ảnh minh họa

Trong đó, chi thường xuyên đạt 4.013 tỷ đồng – bằng 83,72% dự toán, tăng 6,37% so cùng kỳ; chi đầu tư phát triển 2.161 tỷ đồng – đạt 97,66% dự toán, tăng 27,46% so cùng kỳ; chi chương trình mục tiêu quốc gia đạt 1.082 tỷ đồng – bằng 86,21% dự toán năm 2017, tăng 313,03% so cùng kỳ.

* Hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã có 45 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận , trong đó có 28 cơ sở chăn nuôi gà, 15 cơ sở chăn nuôi heo, 1 cơ sở chăn nuôi bò, 1 cơ sở . Hiện ngành chức năng đang triển khai xây dựng 12 cơ sở chăn nuôi heo đạt tiêu chuẩn VietGAHP và vận động Công ty CP xây dựng 25 trại chăn nuôi đạt tiêu chuẩn VietGAHP.

* Thực hiện Mô hình nhân giống lúa cấp xác nhận, ngành chức năng đã tập huấn kỹ thuật đầu vụ cho nông dân và triển khai vụ Mùa với diện tích 20 ha tại huyện Bến Cầu (15 ha) và Dương Minh Châu (5 ha), lúa đang trong giai đoạn phát triển tốt. Hiện ngành chức năng đang tiến hành chọn điểm, chọn hộ để tiếp tục thực hiện 30 ha trong 2018 – 2019.

* Đến nay, các đơn vị quản lý rừng đã trồng được 113,3 ha rừng – đạt 47,2% kế hoạch. Trong đó Ban quản lý Dầu Tiếng trồng 89,6 ha, Ban quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát trồng 15 ha, Ban quản lý trồng 8,7 ha. Song song đó, các đơn vị đã thực hiện chăm sóc được hơn 400 ha rừng trồng.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm