Thông tin kinh tế trong tỉnh (18-5-2018)

Trên địa bàn tỉnh có 29/80 xã hoàn thành tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nâng cấp đường giao thông nông thôn

Nâng cấp đường giao thông nông thôn

* Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 29/80 xã hoàn thành tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 36,25%, với tổng cộng trên 1.832 km đường được đầu tư, nâng cấp, duy tu, sửa chữa; trong đó có 392,1 km đường trục xã, liên xã, 404,4 km đường trục ấp, 609,6 km đường xóm và 426,8 km đường trục chính nội đồng.

* Theo Sở Tài chính, đến cuối tháng 4.2018, trên địa bàn tỉnh có 6 dự án hoàn thành nhưng các chủ đầu tư chưa lập báo cáo quyết toán, so với tháng trước tăng 3 dự án.

Đồng thời, có 5 dự án chủ đầu tư đã lập báo cáo quyết toán nhưng chưa đủ thủ tục, so với tháng trước tăng 3 dự án, Sở Tài chính đã yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán.

* Trong tháng 4.2018, có 1 cơ sở chăn nuôi bò được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh và 3 cơ sở chăn nuôi heo được cấp giấy chứng nhận .

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã có 62 cơ sở chăn nuôi gà, vịt, heo, bò được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh và 45 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận VietGAHP.

* Theo kế hoạch, năm 2018 diện tích trồng rừng của Tây Ninh là 240 ha. Trong tháng 4.2018, các đơn vị chủ rừng đã tiến hành rà soát lại quỹ đất và vận động người dân tham gia nhận khoán đất chuẩn bị trồng rừng năm 2018.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm