Thông tin kinh tế trong tỉnh (15-12-2018)

Tổng dư nợ của các cơ sở tín dụng trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 11.2018 ước đạt 48.105 tỷ đồng – tăng 2,48% so tháng trước và tăng 15,47% so đầu năm.

Giao dịch với khách hàng tại Agribank Tây Ninh

Giao dịch với khách hàng tại

Trong số đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 30.925 tỷ đồng – chiếm 64,28% tổng số và tăng 14,73% so với đầu năm. Nợ xấu còn tồn 252 tỷ đồng – tăng 1,52% so với tháng trước, chiếm 0,52% so với tổng dư nợ.

* Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong 11 tháng đầu năm 2018 ước thực hiện được 6.929 tỷ đồng – đạt 100,28% dự toán năm và tăng 12,50% so cùng kỳ. Trong đó thu nội địa ước thực thực hiện 6.260 tỷ đồng – đạt 99,27% dự toán năm và tăng 13,98% so cùng kỳ năm trước.

* Tính chung 11 tháng, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện được 2.538,3 tỷ đồng – đạt 91,13% kế hoạch năm, tăng 25,03% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 2.169,07 tỷ đồng – tăng 27,68%; vốn ngân sách cấp huyện 367 tỷ đồng – tăng 11,49% so cùng kỳ; cấp xã thực hiện 1,9 tỷ đồng – tăng 4,56% so với cùng kỳ.

* Theo quy hoạch, có quy mô diện tích là 2.903,79 ha. Trong đó, khu tâm linh, di tích có quy mô khoảng 29,57 ha; khu tham quan, lưu trú, nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch trên đỉnh núi có quy mô khoảng 88,9 ha; khu lưu trú, nghỉ dưỡng trên đỉnh có quy mô khoảng 48,15 ha; các khu chức năng quanh chân núi có quy mô 685,55 ha.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm