Thông tin kinh tế trong tỉnh (15-11-2018)

Trong 10 tháng đầu năm, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 2.279,58 tỷ đồng – đạt 81,84% kế hoạch năm, tăng 24,72% so cùng kỳ.

Mở rộng, nâng cấp đường Châu Văn Liêm huyện Hòa Thành

Mở rộng, Châu Văn Liêm huyện Hòa Thành

Trong đó: vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 1.943,89 tỷ đồng – bằng 81,77% kế hoạch, tăng 27,21%; vốn ngân sách cấp huyện đạt 333,79 tỷ đồng – bằng 82,22% kế hoạch, tăng 11,94% so với cùng kỳ.

* Từ tháng 12.2017, Công ty cổ phần Nghiên cứu ứng dụng mía đường Thành Thành Công phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh khảo nghiệm 9 giống mía nhập nội, gồm: FG07-188, MPT97-130, VMC87-599, FG05-414, PSR01-136, PSR97-45, FG06-639, COV94-101, CO86-032 cho năng suất và chữ đường cao. Những giống mới này được khảo nghiệm tại 4 điểm với diện tích 4.000m2/điểm.

* Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản trong tháng 10.2018 ước thực hiện 2.791,5 tấn. Lũy kế, từ đầu năm đến nay, ước sản lượng này đạt 13.344,7 tấn – tăng 0,58% (tương đương 76,64 tấn) so với cùng kỳ; riêng sản lượng nuôi ước đạt 10.130,5 tấn, trong đó cá tra khoảng 4.800 tấn – tăng 20% (tương đương 800 tấn) so cùng kỳ; sản lượng khai thác vẫn ổn định, chủ yếu trong Hồ Dầu Tiếng và trên sông Vàm Cỏ Đông.

* Tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng 10.2018 ước đạt 5.087 tỷ đồng – tăng 3,40% so với tháng trước. Trong đó: khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 177,787 tỷ đồng – tăng 1,26%; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 4.910 tỷ đồng – cũng tăng 3,48% so tháng trước.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm