Thông tin kinh tế trong tỉnh (15-11-2018)

Trong 10 tháng đầu năm, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 2.279,58 tỷ đồng – đạt 81,84% kế hoạch năm, tăng 24,72% so cùng kỳ.

Mở rộng, nâng cấp đường Châu Văn Liêm huyện Hòa Thành

Mở rộng, Châu Văn Liêm huyện Hòa Thành

Trong đó: vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 1.943,89 tỷ đồng – bằng 81,77% kế hoạch, tăng 27,21%; vốn ngân sách cấp huyện đạt 333,79 tỷ đồng – bằng 82,22% kế hoạch, tăng 11,94% so với cùng kỳ.

* Từ tháng 12.2017, Công ty cổ phần Nghiên cứu ứng dụng mía đường Thành Thành Công phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh khảo nghiệm 9 giống mía nhập nội, gồm: FG07-188, MPT97-130, VMC87-599, FG05-414, PSR01-136, PSR97-45, FG06-639, COV94-101, CO86-032 cho năng suất và chữ đường cao. Những giống mới này được khảo nghiệm tại 4 điểm với diện tích 4.000m2/điểm.

* Sản lượng nuôi trồng và trong tháng 10.2018 ước thực hiện 2.791,5 tấn. Lũy kế, từ đầu năm đến nay, ước sản lượng này đạt 13.344,7 tấn – tăng 0,58% (tương đương 76,64 tấn) so với cùng kỳ; riêng sản lượng nuôi ước đạt 10.130,5 tấn, trong đó khoảng 4.800 tấn – tăng 20% (tương đương 800 tấn) so cùng kỳ; sản lượng khai thác vẫn ổn định, chủ yếu trong và trên sông Vàm Cỏ Đông.

* Tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng 10.2018 ước đạt 5.087 tỷ đồng – tăng 3,40% so với tháng trước. Trong đó: khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 177,787 tỷ đồng – tăng 1,26%; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 4.910 tỷ đồng – cũng tăng 3,48% so tháng trước.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm