Thông tin kinh tế trong tỉnh (15-10-2018)

Sản lượng thu hoạch mía giảm; thành lập 18 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;… là những thông tin trong lĩnh vực kinh tế của tỉnh thời gian qua.

Thu hoạch mía ở huyện Tân Châu

Thu hoạch mía ở huyện Tân Châu

* 9 tháng đầu năm 2018, diện tích cây mía thu hoạch đạt hơn 14.660 ha – giảm 5,97%, năng suất ước đạt 771,7 tạ/ha – giảm 0,27% và sản lượng ước đạt 1.132.000 tấn – giảm 6,22% so cùng kỳ; diện tích cây mì thu hoạch ước đạt hơn 49.240 ha – giảm 1,97%, năng suất đạt 315,85tạ/ha – giảm 2,91% và sản lượng đạt 1.555.290 tấn – giảm 14,54% so với cùng kỳ.

Tháng 9.2018, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện đạt 368,4 tỷ đồng – tăng 10,10% so tháng trước. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh ước đạt 317,47 tỷ đồng – tăng 9,96%; vốn ngân sách cấp huyện đạt 80,98 tỷ đồng – tăng 10,94% so với tháng trước. Riêng vốn ngân sách cấp xã tháng này không thực hiện.

* Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng trong 9 tháng đầu năm 2018 ước đạt 10.553 tấn – giảm 1,38% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 8.043 tấn – giảm 1,40% (riêng sản lượng cá tra thâm canh thu hoạch ước đạt 2.550 tấn – giảm 5,30%); sản lượng khai thác ước thực hiện 2.509 tấn – cũng giảm 1,34% so với cùng kỳ.

* Tiếp tục thực hiện đề án cơ cấu lại nông nghiệp, ngành NN&PTNT đã đề xuất UBND tỉnh thành lập 18 vùng nông nghiệp ứng dụng trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích khoảng 17.048 ha. Trong đó, ngành NN&PTNT đề nghị công nhận 4 vùng cơ bản đạt tiêu chí quy định và đề xuất quy hoạch 14 vùng nông nghiệp ứng dụng còn lại.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm