Thông tin kinh tế trong tỉnh (13-9-2018)

5 năm qua, ngành NN&PTNT Tây Ninh đã thực hiện đầu tư vào 21 dự án thủy lợi…

Bê tông hóa một tuyến kênh nội đồng ở huyện Châu Thành

Bê tông hóa một tuyến kênh nội đồng ở huyện Châu Thành – Ảnh minh họa

* 5 năm qua, ngành NN&PTNT Tây Ninh đã thực hiện đầu tư vào 21 dự án thủy lợi, bê tông hóa 42km kênh nội đồng phục vụ sản xuất; xây dựng, nâng cấp trên 745km đường giao thông nông thôn; đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới 36 công trình điện nông thôn… góp phần đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu nông nghiệp và thay đổi bộ mặt nông thôn.

* Trong 8 tháng đầu năm nay, nguồn thu từ khu vực ngoài quốc doanh thực hiện được 952 tỷ đồng – bằng 77,25% dự toán, giảm 14,7% so cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước 340 tỷ đồng – đạt 51,54% dự toán, giảm 11,8% so cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân 433 tỷ đồng, giảm 6,2%… Riêng khoản thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 297 tỷ đồng – tăng 7,3% so với cùng kỳ.

* Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt 36.323 tỷ đồng – tăng 10,20% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước tăng 38,74%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 9,31%.

Khách hàng mua sắm tại Siêu thị điện máy

Khách hàng mua sắm tại Siêu thị điện máy – Ảnh minh họa

Riêng doanh thu một số nhóm hàng chủ yếu như nhóm lương thực, thực phẩm đạt 13.323 tỷ đồng, tăng 10,66% so với cùng kỳ.

* Tổng nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 8.2018 ước đạt 40.633 tỷ đồng – tăng 1% so với tháng trước và tăng 8,3% so cùng kỳ. Trong đó vốn huy động ngắn hạn (dưới 12 tháng) là chủ yếu, đạt 27.054 tỷ đồng – tăng 1,43%; vốn huy động trung và dài hạn đạt 13.579 tỷ đồng – tăng 0,15% so tháng trước.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm