Thông tin kinh tế trong tỉnh (13-2-2019)

Đến giữa tháng 1.2019, diện tích cây mì trồng mới vụ Đông Xuân ước đạt 17.086 ha – tăng 6,16% (tương đương tăng 991 ha) so với cùng kỳ, trong đó tăng nhiều ở huyện Tân Biên (509,5 ha), Tân Châu (627,2 ha), Châu Thành (105,6 ha)…

Mì mới xuống giống ở huyện Dương Minh Châu

Mì mới xuống giống ở huyện Dương Minh Châu

Tuy cây mì đang bị ảnh hưởng của bệnh khảm lá, nhưng do thời gian gần đây giá củ mì tăng mạnh nên nhiều hộ dân vẫn tiếp tục xuống giống.

* Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 1.2019 ước đạt 5.416 tỷ đồng – tăng 2,63% so với tháng trước. Trong đó khu vực kinh tế nhà nước đạt 205,905 tỷ đồng – tăng 5,33%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 5.211 tỷ đồng – tăng 2,53% so tháng trước. Riêng nhóm hàng chủ yếu là lương thực, thực phẩm đạt 2.073,16 tỷ đồng – tăng 11,8% so với tháng trước.

* Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 1.2019 ước thực hiện 134,65 tỷ đồng – giảm 60,26% so với tháng trước do đây là tháng đầu năm. So cùng kỳ năm trước (tháng 1.2018) thì vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tăng 41,51%.

* Ngành chức năng và các đơn vị quản lý rừng đang tiến hành rà soát lại quỹ đất, vận động người dân tham gia nhận khoán đất để chuẩn bị cho công tác năm 2019 với chỉ tiêu kế hoạch là 378 ha. Đồng thời triển khai kế hoạch chăm sóc rừng năm 2019 trên địa bàn tỉnh với diện tích 392 ha.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm