Thông tin kinh tế trong tỉnh (12-7-2018)

6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.834,8 triệu USD.

* Theo Cục Thống kê, cơ cấu kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm có xu hướng chuyển dịch khá tích cực so cùng kỳ. Trong đó, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng trong GRDP chiếm 40,34%, tăng 3,02 điểm % so cùng kỳ; khu vực dịch vụ chiếm 33,77%, tương đương cùng kỳ; tỷ trọng nông – lâm nghiệp – thủy sản chiếm 22,15%, giảm khoảng 2,92 điểm % so cùng kỳ.

* Trong 6 tháng đầu năm, diện tích cây mì đạt khoảng gần 56.200 ha, giảm 13% so cùng kỳ, do ảnh hưởng dịch bệnh; diện tích cây mía trồng mới đạt gần 15.500 ha, giảm 4,21% so cùng kỳ, do niên vụ 2017-2018 giá mía giảm mạnh trong khi chi phí thu hoạch và vận chuyển lại tăng.

Diện tích mía trồng mới 6 tháng đầu năm giảm so cùng kỳ

Diện tích mía trồng mới 6 tháng đầu năm giảm so cùng kỳ

* Theo Sở Công thương, trong tháng 6.2018, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt 301 triệu USD – giảm 2,5% so với tháng trước và giảm 6,5% so với tháng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lũy kế 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.834,8 triệu USD – tăng 13,8% so với cùng kỳ.

* Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có hơn 88.000 hội viên nông dân đăng ký tham gia phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững – đạt 110% chỉ tiêu trên giao. Các cấp hội đã phối hợp với các cấp, các ngành mở được 9 lớp đào tạo nghề cho 323 nông dân.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm