Thông tin kinh tế trong tỉnh (12-5-2018)

Khối lượng củ mì nguyên liệu đưa vào chế biến trong tháng 4.2018 trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 251.000 tấn, bằng 73,4% so với cùng kỳ.

Vận chuyển củ mì nguyên liệu về nhà máy chế biến

Vận chuyển củ mì nguyên liệu về nhà máy chế biến

Toàn tỉnh sản xuất được hơn 62.700 tấn bột, trong đó là 53.340 tấn, cơ sở vừa và nhỏ sản xuất được khoảng 9.400 tấn bột.

* Trong tháng 4.2018 đã xảy ra 6 trường hợp cháy trảng cỏ, cây bụi tại Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng, với tổng diện tích cháy là 2,72 ha. Các trường hợp cháy đều được phát hiện và dập tắt kịp thời nên không gây thiệt hại về rừng.

Từ đầu năm đến tháng 4.2018, tổng diện tích rừng bị cháy là 7,303 ha.

* Tính đến tháng 4.2018, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt 108,5 ha – tăng 2,3% so với cùng kỳ; tổng sản lượng nuôi đạt 3.125 tấn – tăng 3,8% so với cùng kỳ.

Nuôi cá bè trên sông Vàm Cỏ Đông

Nuôi cá bè trên sông Vàm Cỏ Đông

Sản lượng thủy sản khai thác nội địa đạt 1.052 tấn, xấp xỉ so với cùng kỳ; thể tích nuôi cá bè 2.800 m3, bằng 80% so với cùng kỳ.

* Thực hiện mô hình khuyến nông trồng cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao phục vụ chế biến và xuất khẩu, Tây Ninh triển khai mô hình trồng dứa với tổng diện tích 4,4 ha, gồm 4 ha dứa Queen và 0,4 ha dứa Cayen MD2.

Cây dứa Queen đang sinh trưởng, phát triển tốt; cây dứa Cayen (cấy mô) đã đưa về Trại Thực nghiệm trồng trọt tiếp tục chăm sóc.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm