Thông tin kinh tế trong tỉnh (12-4-2018)

Trong quý I.2018, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 4.643 tỷ đồng, tăng 11,06% so cùng kỳ.

Đầu tư nâng cấp đường giao thông

Đầu tư nâng cấp đường giao thông

Trong đó, khu vực nhà nước thực hiện 482,2 tỷ đồng, giảm 0,55% so cùng kỳ; khu vực ngoài nhà nước đạt 2.498 tỷ đồng- tăng 5,07% so cùng kỳ; khu vực đầu tư nước ngoài thực hiện được 1.662 tỷ đồng- tăng 26,12% so với cùng kỳ.

* Tháng 3.2018, chỉ số tồn kho toàn ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh tăng 1% so với tháng trước và tăng 9,26% so với tháng cùng kỳ năm trước, tập trung ở các ngành công nghiệp dệt, sản xuất da, chế biến gỗ, sản xuất giấy, hóa chất…

* Trong 3 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ cháy rừng, với diện tích bị cháy là 4,583 ha. Trong đó 1 vụ cháy rừng khoanh nuôi bảo vệ, với diện tích cháy 1ha (rừng tự nhiên); 9 vụ cháy cây bụi, cây tái sinh, le, trảng cỏ và diện tích bao chiếm đang xử lý (chưa thành rừng), với diện tích 3,583 ha…

* Lũy kế 3 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động dịch vụ, lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 3.757 tỷ đồng, tăng 9,44% so cùng kỳ. Trong đó doanh thu dịch vụ ăn uống chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 2.197 tỷ đồng, tăng 13,42%; dịch vụ lưu trú đạt 45,76 tỷ đồng, tăng 13,33% và dịch vụ khác đạt 1.514tỷ đồng, tăng 4,03% so cùng kỳ.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm