Thông tin kinh tế trong tỉnh (10-9-2018)

* Kết thúc vụ chế biến 2017- 2018, tổng lượng mía đưa vào sản xuất đạt 1.527.316 tấn – tăng 8% so với cùng kỳ; lượng đường sản xuất được 153.895 tấn.

Khoan lấy mẫu mía đo chữ đường ở Nhà máy đường Biên Hòa - Tây Ninh

Khoan lấy mẫu mía đo chữ đường ở Nhà máy đường Biên Hòa – Tây Ninh

Trong vụ này, chữ đường bình quân đạt 9,2 CCS; tỷ lệ xơ bình quân 16,5%; tạp chất bình quân 5,3%. Giá mua mía 10 CCS là 900.000 đồng/tấn; bảo hiểm chữ đường là 8CCS.

* Tính đến nay, ngành Thủy nông đã ký hợp đồng phục vụ tưới vụ Hè thu 2018 được 50.748,7 ha đối với 49.586 hộ nông dân – vượt 1,2% so với kế hoạch và bằng 99,9% so với cùng kỳ. Tổng thu thủy lợi phí là 25,072 tỷ đồng – đạt 98,4% kế hoạch và tăng 3,6% so với cùng kỳ.

* Tổng số diện tích rừng trồng đã được phê duyệt thiết kế tỉa thưa trong năm 2018 của các Ban quản lý rừng là 1.138ha, với sản lượng 22.893m3.

Trong tháng 8, các đơn vị chủ rừng đã tổ chức thực hiện tỉa thưa đối với các lô rừng trồng đã được phê duyệt, đảm bảo không để xảy ra cháy rừng trong và sau quá trình tỉa thưa.

* 8 tháng đầu năm, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được hơn 1.756 tỷ đồng – đạt 63,7% kế hoạch năm và tăng 23,78% so cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện 1.491 tỷ đồng – đạt 62,70% kế hoạch, tăng 26,51%; vốn ngân sách cấp huyện thực hiện 263,73 tỷ đồng – đạt 64,97% kế hoạch, tăng 9,94% so cùng kỳ.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm