Thông tin kinh tế địa phương (7-10-2018)

Theo dự kiến, từ nay đến Quý II.2019, tại Khu đô thị Mộc Bài (Tây Ninh) sẽ hoàn thành Cơ sở phân loại rác thải đô thị, Hệ thống cấp nước đô thị, Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị và Hệ thống giao thông đô thị.

Đây là Dự án “Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng Mê kông mở rộng (GMS)” từ nguồn vốn ODA, được ký kết ngày 17.1.2013, có hiệu lực ngày 7.6.2013.

* Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút 22 dự án đầu tư nước ngoài mới, với số vốn đăng ký là 197,3 triệu USD – tăng 2 dự án so với năm trước, nhưng giảm 72,84% số vốn đăng ký mới so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, có 21 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng 269,53 triệu USD – giảm 1 dự án nhưng tăng 46,24% về vốn bổ sung thêm so với cùng kỳ.

* Liên minh HTX và Agribank Tây Ninh vừa ban hành kế hoạch phối hợp cho vay đối với HTX và thành viên HTX hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn là 8,4%/năm; trung, dài hạn là 9,6%/năm.

Agribank xem xét cho vay không cần tài sản bảo đảm tối đa đến 1 tỷ đồng đối với HTX, 2 tỷ đồng đối với Liên hiệp HTX, 100 triệu đồng đối với thành viên HTX vay vốn phục vụ .

* Trong 9 tháng đầu năm, một số sản phẩm có sản lượng sản xuất tăng khá so cùng kỳ. Trong đó giày các loại ước đạt 52.583 ngàn đôi – tăng 8,48%; quần áo các loại 115.248 ngàn cái – tăng 13,03%; vỏ ruột xe các loại 46.997 ngàn cái – tăng 14,59%; xi măng sản xuất 924.060 tấn – tăng 14,40%; gạch các loại 523.962 ngàn viên – tăng 2,66%… so cùng kỳ.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm