Thông tin kinh tế (3-9-2018)

Tiến độ xuống giống một số cây ngắn ngày vụ Mùa năm 2018 trên địa bàn tỉnh tăng khá so với cùng kỳ.

Làm đất chuẩn bị xuống giống lúa vụ Mùa

Làm đất chuẩn bị xuống giống lúa vụ Mùa

Cụ thể, đến giữa tháng 8, cây lúa xuống giống được 7.590 ha, tăng 109,5%; cây mì 2.058 ha, tăng gấp 3,4 lần; rau các loại 1.089 ha, tăng 15,3%… so với cùng kỳ.

* Hầu hết các sản phẩm chủ yếu của tỉnh sản xuất trong 8 tháng đầu năm tăng khá so cùng kỳ. Trong đó, giày các loại tăng 9,12%; vỏ, ruột xe các loại tăng 14,58%; quần áo các loại tăng 13,9%; điện thương phẩm tăng 9,75%; sản lượng xi măng tăng 13,19%. Riêng bột mì sản xuất giảm 4,59%.

* Đến nay toàn tỉnh đã có 63 cơ sở chăn nuôi gà, vịt, heo, bò được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh. Bên cạnh đó, ngành chức năng đang thực hiện các thủ tục để xây dựng 6 cơ sở chăn nuôi heo theo Đề án phát triển chăn nuôi heo năm 2018. Lũy kế đến nay, đã có 45 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận .

* Chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 8.2018 giảm 0,18% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng tháng năm trước thì chỉ số tồn kho vẫn tăng 7,12%, tập trung ở các ngành: công nghiệp dệt, sản xuất trang phục, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan, giấy và sản phẩm từ giấy…

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm