Thông tin kinh tế (10-6-2018)

5 tháng đầu năm 2018, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 865,40 tỷ đồng, đạt 31,07% kế hoạch năm, tăng 19,45% so cùng kỳ năm trước.

Trảng Tà Nốt thuộc Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát

Trảng Tà Nốt thuộc Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát

* Ban quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát đã phối hợp với Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học xây dựng hồ sơ đề cử Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát là Vườn di sản ASEAN. Hồ sơ đề cử đã hoàn chỉnh, được Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học thẩm định, thông qua các Bộ, Ngành liên quan; chuyển ngữ và trình Hội đồng Vườn Di sản ASEAN xét duyệt. (ảnh 3924)

* Trong 5 tháng đầu năm 2018, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 865,40 tỷ đồng, đạt 31,07% kế hoạch năm, tăng 19,45% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện 721,67tỷ đồng, đạt 30,36% kế hoạch năm, tăng 18,34%; vốn ngân sách cấp huyện thực hiện 142,21 tỷ đồng, đạt 35,03% kế hoạch, tăng 24,0% so cùng kỳ.

Đường Kà Tum – Tân Hà (điểm đầu tại ngã ba Kà Tum, điểm cuối tại ngã ba Vạc Sa), huyện Tân Châu vừa được Sở Giao thông Vận tải tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng. Đường có quy mô cấp III đồng bằng, chiều dài 10.634,75 mét, nền đường rộng 12 mét, mặt đường rộng 7 mét, với giá trị dự toán thực hiện được phê duyệt hơn 138 tỷ đồng.

* Trong 5 tháng đầu năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đã tiến hành 9 cuộc thanh tra, kiểm tra 934 cơ sở, hộ gia đình, cá nhân. Qua kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm, đã ban hành 48 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 626.198.750 đồng.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm