Thông qua kết quả nghiên cứu “Tiếng nói của người Tà Mun ở Tây Ninh”

Chiều 2.12, ông Lê Hồng Tăng- Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Tây Ninh đã chủ trì buổi họp thông qua Báo cáo kết quả nghiên cứu, kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể “Tiếng nói của ở Tây Ninh” do Sở VHTT-DL Tây Ninh thực hiện.

Ông Lê Hồng Tăng - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Tây Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Lê Hồng Tăng – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Tây Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Việc kiểm kê xác định tiếng nói của người Tà Mun nhằm nhận diện giá trị, khả năng tồn tại của tiếng nói người Tà Mun trong đời sống cộng đồng dân cư. Qua đó làm cơ sở để xác định và phân loại ngôn ngữ của người Tà Mun, góp phần làm phong phú danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể của quốc gia, vừa làm cơ sở để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; đồng thời kiến nghị Nhà nước công nhận người Tà Mun là một dân tộc độc lập có ngôn ngữ riêng.

Đây cũng chính là tâm tư, nguyện vọng của hầu hết bà con người dân tộc Tà Mun ở Tây Ninh, để họ có thể “chính danh” về dân tộc mình và được hưởng các quyền lợi, chính sách dành cho người dân tộc thiểu số trong công đồng các dân tộc Việt Nam do nhà nước quy định.

Các thành viên buổi họp đã nghe báo cáo kết quả nghiên cứu, xem phim tư liệu về người Tà Mun ở Tây Ninh do phòng Di sản Sở VHTT&DL thực hiện, sau đó đóng góp ý kiến bổ sung và sửa chữa những nội dung chưa phù hợp để Sở VHDL&TT sớm hoàn chỉnh, bổ sung cho Đề án nghiên cứu về Tộc người Tà Mun, đề nghị nhà nước xem xét và công nhận về nguồn gốc của dân tộc này.

Theo Lý Thế Vân (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm