Thông qua Đồ án Quy hoạch chung đô thị Trảng Bàng

Ngày 23.5, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5.2018 để cho ý kiến một số nội dung liên quan đến vấn đề quy hoạch, giao chỉ tiêu hợp đồng lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng các Phó Chủ tịch Dương Văn Thắng, Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp

Đối với nội dung đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000, huyện sẽ được xây dựng thành đô thị sinh thái kiêm kinh tế, giữ vai trò là trung tâm công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp kỹ thuật cao; cửa ngõ kết nối giữa tỉnh với thành phố Hồ Chí Minh; đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ vai trò là một cực tăng trưởng lớn phía Nam của tỉnh.

Định hướng phát triển đô thị ở giai đoạn 2015 – 2020, Trảng Bàng là đô thị loại IV, đến trước năm 2020 là thị xã thuộc tỉnh, đến giai đoạn 2021 – 2030 là đô thị loại III.

Mô hình cấu trúc không gian đô thị “Nén – Phi tập trung”, gồm 2 khu vực và 3 hành lang. Trong đó khu nội thị gồm 6 phường: phường Trảng Bàng (thị trấn Trảng Bàng) và các phường Gia Lộc, Gia Bình, An Tịnh, An Hòa, Lộc Hưng là các xã được đô thị hóa giữ vai trò đô thị hạt nhân.

Khu vực ngoại thị gồm 2 phân khu vực: phân khu 1 gồm 3 xã (Phước Lưu, Phước Chỉ, Bình Thạnh), lấy trung tâm cụm xã Bình Thạnh mở rộng làm hạt nhân; phân khu 2 gồm 2 xã (Đôn Thuận và Hưng Thuận), lấy trung tâm cụm xã Đôn Thuận gắn với một phần khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời làm hạt nhân giữ vai trò là vệ tinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đề xuất hình thành các đơn vị hành chính trên cơ sở tâm lõi là thị trấn Trảng Bàng, lan tỏa ra các phường An Tịnh, An Hòa, Gia Bình, Gia Lộc, Lộc Hưng. Còn lại 5 xã: Hưng Thuận, Đôn Thuận, Bình Thạnh, Phước Lưu, Phước Chỉ vẫn giữ ở phạm vi đơn vị hành chính cấp xã, tuy nhiên có kết nối phát triển đô thị vùng.

Về cơ bản, UBND tỉnh thống nhất thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị Trảng Bàng đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân giao chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn chỉnh lại nội dung đồ án theo ý kiến đóng góp của các đại biểu; Sở Xây dựng rà soát kỹ và tham mưu UBND tỉnh có văn bản thỏa thuận xin ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng theo đúng quy định, làm cơ sở trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét phê duyệt đồ án.

Được biết, đồ án này sau khi được UBND tỉnh phê duyệt sẽ là cơ sở để tỉnh thông qua đề án phân loại đô thị.

Ông Nguyễn Hồng Thanh – Giám đốc Sở VHTT&DL phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Hồng Thanh – Giám đốc Sở VHTT&DL phát biểu tại hội nghị

Đối với nội dung Nghị quyết sáp nhập ấp Suối Nhím vào ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, UBND tỉnh thống nhất chủ trương giải thể ấp Suối Nhím (thuộc xã Suối Đá, huyện Dương Minh) và sáp nhập diện tích tự nhiên vào ấp Phước Lợi 2. Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan và địa phương làm việc để thống nhất lại diện tích chính xác khi sáp nhập; đồng thời dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và báo cáo lại UBND tỉnh để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Tại phiên họp, UBND tỉnh cũng đã thống nhất với tờ trình giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2018 đối với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố do Sở Nội vụ trình.

UBND tỉnh cũng cơ bản thống nhất với dự thảo Điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2025, tầm nhìn đến 2030. Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp hoàn thiện và trình UBND tỉnh ban hành đúng quy định.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm