Thông qua chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 – 2020

Điều kiện chung đối với các dự án được hỗ trợ đặc thù là các dự án đầu tư mới, hoặc dự án đầu tư mở rộng; chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, các quy định có liên quan và những nội dung quy định tại chính sách này; nhà đầu tư có văn bản cam kết, nếu không thực hiện dự án đúng mục đích, tiến độ sẽ hoàn trả phần hỗ trợ, kể cả phần lãi suất vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm trả…

Sơ chế chuối xuất khẩu (ảnh minh họa)

Sơ chế chuối xuất khẩu (ảnh minh họa)

Để đảm bảo việc triển khai Nghị định số 210/2013-NĐ/CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích đầu tư vào , nông thôn đạt hiệu quả, vừa qua UBND tỉnh Tây Ninh có Tờ trình về việc ban hành chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 và được HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 thông qua tại kỳ họp lần thứ 2 (ngày 22.9.2016).

Theo nội dung Tờ trình, chính sách hỗ trợ này dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020. Đối tượng nhận hỗ trợ là doanh nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động theo pháp luật của Việt Nam. Điều kiện chung đối với các dự án được hỗ trợ đặc thù là các dự án đầu tư mới, hoặc dự án đầu tư mở rộng; chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, các quy định có liên quan và những nội dung quy định tại chính sách này; nhà đầu tư có văn bản cam kết, nếu không thực hiện dự án đúng mục đích, tiến độ sẽ hoàn trả phần hỗ trợ, kể cả phần lãi suất vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm trả…

Danh mục sản phẩm đặc thù của tỉnh Tây Ninh gồm: Dự án trồng một trong các loại cây mãng cầu, chuối, thơm, bưởi, xoài; Dự án đầu tư sản xuất rau – củ – quả thực phẩm an toàn; Dự án đầu tư sản xuất rau – củ – quả thực phẩm công nghệ cao; Dự án sơ chế rau-quả thực phẩm an toàn và Dự án đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

Trong đó, đối với lĩnh vực trồng cây ăn trái, điều kiện hỗ trợ đối với dự án trồng mãng cầu là phải đạt tiêu chuẩn VietGAP trở lên; dự án trồng chuối, thơm, bưởi, xoài đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, hoặc Organic; dự án trồng các loại cây tập trung phải có quy mô từ 20 ha trở lên; ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% chi phí, nhưng không quá 1 tỷ đồng/dự án để đầu tư hạ tầng và trang thiết bị phục vụ sản xuất.

Về lĩnh vực sản xuất rau – củ – quả thực phẩm an toàn, điều kiện hỗ trợ là các Dự án theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp phải đạt tiêu chuẩn VietGAP; quy mô sản xuất của dự án phải có từ 10 ha trở lên; ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% chi phí, nhưng không quá 1 tỷ đồng/dự án để đầu tư giao thông, điện, lắp đặt hệ thống tưới tự động và trang thiết bị phục vụ sản xuất. Đối với lĩnh vực sản xuất rau – củ – quả thực phẩm công nghệ cao: Dự án phải đảm bảo đầu tư trang thiết bị và quy trình công nghệ hiện đại (nhà kính, nhà màng…), sản xuất các loại rau quả chất lượng cao đạt tiêu chuẩn VietGAP trở lên; quy mô sản xuất của dự án phải có từ 5 ha trở lên; ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% chi phí, nhưng không quá 3 tỷ đồng/dự án để đầu tư giao thông, điện, lắp đặt hệ thống tưới tự động và trang thiết bị phục vụ sản xuất.

Đối với lĩnh vực sơ chế rau – quả thực phẩm an toàn, dự án theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp phải đạt tiêu chuẩn VietGAP trở lên; quy mô dự án phải có công suất chế biến 20 tấn sản phẩm/ngày; ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% chi phí, nhưng không quá 1 tỷ đồng/dự án để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện nước, nhà xưởng và mua thiết bị.

Các dự án nêu trên phải nằm trong quy hoạch được duyệt, trường hợp dự án không nằm trong quy hoạch được phê duyệt thì phải có văn bản chấp thuận cho phép của UBND tỉnh; đảm bảo về môi trường, an toàn, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm theo các quy định của pháp luật hiện hành; doanh nghiệp phải sử dụng tối thiểu 30% lao động tại địa phương trên tổng số lao động của doanh nghiệp.

Riêng lĩnh vực đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, Dự án nằm trong khu quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp dự án không nằm trong khu quy hoạch được phê duyệt phải có văn bản chấp thuận cho phép của UBND tỉnh; bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Đồng thời doanh nghiệp phải sử dụng tối thiểu 30% lao động tại địa phương trên tổng số lao động của doanh nghiệp; phải có công suất giết mổ một ngày đêm đạt tối thiểu là 400 con gia súc, hoặc 4.000 con gia cầm, hoặc 200 con gia súc và 2.000 con gia cầm. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% chi phí, nhưng không quá 3 tỷ đồng/dự án để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện nước, nhà xưởng, thiết bị và hệ thống xử lý chất thải.

Theo N.H (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm