Thị trấn Gò Dầu phấn đấu đạt đô thị loại IV vào năm 2018

Trong đó, giai đoạn 1 từ tháng 9 đến tháng 12.2016 lập, phê duyệt đề cương, dự toán chương trình và đề án; giai đoạn 2 từ tháng 1 đến tháng 6.2017 lập chương trình và đề án; giai đoạn 3 từ tháng 7 đến tháng 11.2017 trình phê duyệt chương trình và thông qua đề án và giai đoạn 4 từ tháng 12.2017 đến tháng 3.2018 trình Bộ Xây dựng thẩm định đề án và quyết định công nhận đô thị thị trấn .

Người dân thị trấn Gò Dầu chung sức nâng cấp hẻm nội thị

Người dân thị trấn Gò Dầu chung sức nâng cấp hẻm nội thị

Thị trấn Gò Dầu nằm bên bờ tả dòng sông Vàm Cỏ Đông, được hình thành khá sớm so với các nơi khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Gò Dầu. Đồng thời nơi đây còn được coi là ngã ba quốc tế vì có đường Xuyên Á đi qua thủ đô Vương quốc Campuchia, cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài hơn 10km, cách thành phố Tây Ninh 36km, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 60km. Từ đó, việc đầu tư mở rộng, nâng cấp thị trấn Gò Dầu là hết sức cần thiết.

Nhìn lại trong 5 năm qua, về kinh tế, thị trấn Gò Dầu có bước phát triển đáng ghi nhận. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, lãnh đạo huyện luôn khuyến khích và vận động nhân dân mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, từng bước thay đổi công nghệ chế biến; đồng thời huyện thực hiện nhiều chính sách ưu đãi để doanh nghiệp đầu tư phát triển. Trên địa bàn Thị trấn hiện nay có 2 doanh nghiệp đầu tư ngành nghề may gia công và 3 doanh nghiệp tư nhân sản xuất nước đá. Ngoài ra, trên địa bàn Thị trấn có một hợp tác xã muối ớt Gò Dầu. Dự án Trung tâm thương mại- dịch vụ- khách sạn đã xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác.

Về hạ tầng giao thông, thời gian qua, huyện đã đầu tư thực hiện một số dự án: láng nhựa một đoạn và bê tông nhựa đường Trường Chinh; bê tông nhựa đường Ngô Gia Tự; nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Thới; bê tông xi măng và nâng cấp các hẻm liên khu phố và đường nội thị, với tổng chiều dài hơn 8,6km. Trong 6 tháng đầu năm 2016, huyện đã thực hiện bê tông xi măng 6 tuyến đường; giặm vá và sửa chữa nhiều tuyến khác; lắp đặt 5 hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường nội thị; láng nhựa các tuyến đường Dương Văn Nốt, Lê Trọng Tấn, Huỳnh Công Thắng, và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Trong thời gian tới, lãnh đạo huyện cùng Thị trấn tiếp tục vận động nhân dân bê tông xi măng và nâng cấp các hẻm liên khu phố và đường nội thị; hoàn chỉnh hồ sơ làm cơ sở kêu gọi đầu tư xây dựng chợ Gò Dầu mới, với diện tích 4,54 ha tại khu vực phía Bắc thị trấn Gò Dầu; đồng thời kêu gọi đầu tư dự án khu dân cư 22 ha ở khu vực khu phố Rạch Sơn…

Vừa qua, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 2481/KH-UBND, ngày 1.9.2016, thực hiện phân loại đô thị thị trấn Gò Dầu (huyện Gò Dầu) là đô thị loại IV. Mục tiêu là được Bộ Xây dựng công nhận đô thị thị trấn Gò Dầu là đô thị loại IV vào năm 2018. Đề án phân loại thị trấn Gò Dầu là đô thị loại IV gồm 4 giai đoạn, với thời gian thực hiện từ tháng 9.2016 đến tháng 3.2018. Trong đó, giai đoạn 1 từ tháng 9 đến tháng 12.2016 lập, phê duyệt đề cương, dự toán chương trình và đề án; giai đoạn 2 từ tháng 1 đến tháng 6.2017 lập chương trình và đề án; giai đoạn 3 từ tháng 7 đến tháng 11.2017 trình phê duyệt chương trình và thông qua đề án và giai đoạn 4 từ tháng 12.2017 đến tháng 3.2018 trình Bộ Xây dựng thẩm định đề án và quyết định công nhận đô thị thị trấn Gò Dầu là đô thị loại IV.

Về tổ chức thực hiện, theo Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn UBND huyện Gò Dầu lập chương trình phát triển đô thị thị trấn Gò Dầu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và đề án phân loại đô thị thị trấn Gò Dầu là đô thị loại IV. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển đô thị cho thị trấn Gò Dầu theo khả năng cân đối của ngân sách tỉnh. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thuê đơn vị tư vấn lập chương trình phát triển đô thị thị trấn Gò Dầu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và đề án phân loại đô thị thị trấn Gò Dầu là đô thị loại IV.

Riêng huyện Gò Dầu tiến hành lập chương trình phát triển đô thị thị trấn Gò Dầu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, thông qua HĐND huyện và trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức lập đề án phân loại đô thị thị trấn Gò Dầu là đô thị loại IV thông qua HĐND huyện, trình UBND tỉnh xem xét để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua, trước khi trình Bộ Xây dựng thẩm định đề án và quyết định công nhận đô thị. Đồng thời lập danh sách các dự án chuẩn bị đầu tư cho các chỉ tiêu chưa đạt theo quy định đô thị loại IV, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt.

Theo D.H (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm