Thành phố Tây Ninh: Triển khai 127 công trình xây dựng

Từ đầu năm đến nay, TP Tây Ninh triển khai thực hiện 127 công trình xây dựng, trong đó có 89 công trình mới và 38 công trình chuyển tiếp…

Thi công hệ thống thoát nước trên đường 30.4, TP Tây Ninh

Thi công hệ thống thoát nước trên đường 30.4, TP Tây Ninh. Ảnh: Đ.H.T

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình Thành phố, từ đầu năm đến nay, TP. Tây Ninh triển khai thực hiện 127 công trình xây dựng, trong đó có 89 công trình mới và 38 công trình chuyển tiếp với tổng kế hoạch vốn hơn 145 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thành phố, vốn hỗ trợ mục tiêu. Khối lượng thực hiện đủ điều kiện thanh toán hơn 46 tỷ 300 triệu đồng – đạt gần 32% so với kế hoạch.

Hiện nay, Thành phố cũng đang gặp khó khăn trong đầu tư xây dựng cơ bản: Trường THCS Hiệp Ninh đã được tỉnh bố trí vốn thực hiện dự án 7,2 tỷ đồng nhưng chưa thể triển khai do chưa có mặt bằng thi công; dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải Thành phố chưa thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu nên chưa triển khai…

Trong quý II.2018, Thành phố sẽ triển khai thực hiện các công trình như tiểu học Nguyễn Hiền, mầm non Hoa Lan… Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đang thi công và tập trung giải ngân các công trình; tiếp tục ghi vốn thực hiện các công trình từ nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu; làm thủ tục lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện các công trình có trong kế hoạch vốn năm 2018; thực hiện tốt công tác giải tỏa đền bù để triển khai các dự án đã được phê duyệt vốn đầu tư.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm