Thành phố Tây Ninh: Khánh thành lò mổ tập trung gia súc, gia cầm

Ngày 23.11, Công ty TNHH Thực phẩm sạch Tây Ninh tổ chức khánh thành lò mổ tập trung gia súc, gia cầm ở khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh. Đây là lò mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch đầu tiên của Thành phố.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm