Thành phố Tây Ninh: Đạt 5 tiêu chí về môi trường của đô thị loại II

Theo số liệu thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố, Phòng đã thực hiện đạt 5/8 tiêu chí về môi trường trong xây dựng đô thị loại II.

Cụ thể, 5 tiêu chí đã đạt gồm tiêu chí 38: tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy đạt 100%; tiêu chí 41: 100% chất thải rắn sinh hoạt được xử lý tại khu chôn lấp hợp vệ sinh hoặc tại các nhà máy đốt, nhà máy chế biến rác thải; tiêu chí 42: tỷ lệ chất thải y tế được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy đạt 100%; tiêu chí 45 về đất cây xanh toàn đô thị và tiêu chí 46 đất cây xanh công cộng khu vực nội thành cũng đã đạt theo quy định.

Đoàn viên, thanh niên Thành phố Tây Ninh trồng cây phủ xanh đất trống

Đoàn viên, thanh niên trồng cây phủ xanh đất trống – Ảnh Huy Hoàng

Còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí 39 về tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, Thành phố Tây Ninh chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung để xử lý; tiêu chí 40, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, hiện tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom chỉ được khoảng 80%, đa phần ở nội thành và tiêu chí 44 về tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng cũng chưa đạt, vì Thành phố chưa có nhà tang lễ.

Hiện nay, hệ thống thoát nước ở Thành phố Tây Ninh chủ yếu là hệ thống chung, được phát triển trên cơ sở cống thoát nước mưa hình thành từ lâu đời, kích thước và độ dốc nhỏ, không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thoát nước.

Việc thu gom, xử lý các loại thất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế tại từng địa bàn cũng như yêu cầu về vệ sinh môi trường. Nhưng khó khăn lớn nhất hiện nay là phần lớn chất thải rắn chưa được phân loại tại nguồn; ý thức về thu gom, phân loại rác của người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn còn hạn chế; việc thu gom rác thải chưa được triển khai đến các hẻm nhỏ.

Do đó, để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, Thành phố đang kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại, chất rắn, chất thải y tế, nhà tang lễ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đúng quy định, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tăng cường diện tích cây xanh, hoa kiểng tạo môi trường sống xanh hơn, tăng vẻ đẹp cảnh quan đô thị.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm