Thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2531/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh.

được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đoàn Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được mở tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Một tiết mục biểu diễn trong Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Tây Ninh

Một tiết mục biểu diễn trong Hội diễn Công – Nông – Binh tỉnh Tây Ninh – Ảnh minh họa

Trụ sở làm việc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh đặt tại số 24 đường Hoàng Lê Kha, , .

Trung tâm có chức năng tổ chức các ​hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, giải trí; tổ chức các hoạt động phát hành phim và chiếu bóng phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh theo quy định; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh; và phát triển loại hình nghệ thuật ; liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và các dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương xã hội hóa ở lĩnh vực văn hóa; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, điện ảnh ở địa phương theo quy định của pháp luật;…

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh là đơn vị sự nghiệp do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên trong giai đoạn 3 năm đầu. Sau 3 năm sẽ xác định lại nguồn thu và hoạt động của Trung tâm để giao tự chủ cho đơn vị theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm