Thành lập HTX Nông nghiệp Phước Trạch

Mới đây, huyện Gò Dầu đã tiến hành hội nghị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp – Thương mại – Dịch vụ Phước Trạch (gọi tắt là HTX Nông nghiệp Phước Trạch).

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HTX Nông nghiệp Phước Trạch ra mắt hội nghị

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Hội đồng quản trị thông qua dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh và điều lệ HTX. Mục tiêu hoạt động của HTX nhằm tập hợp phát triển thành viên, nghiên cứu các hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có hiệu quả.

Hoạt động sản xuất của Phước Trạch chủ yếu có 3 loại hình là sản xuất lúa chất lượng cao, rau củ quả sạch và chăn nuôi. HTX hiện có 22 thành viên, với vốn điều lệ 22 triệu đồng. Hội đồng quản trị có 3 người, do ông Đỗ Văn Vấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm