Thành lập HTX nông nghiệp Dương Hưng

Hôm 8.10, UBND xã Chà Là (huyện Dương Minh Châu) tổ chức lễ ra mắt HTX Sản xuất, Thương mại, và Dịch vụ Nông nghiệp Dương Hưng.

Ra mắt Hội đồng Quản trị HTX Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Nông nghiệp Dương Hưng

Ra mắt Hội đồng Quản trị HTX Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Dương Hưng

Trước mắt, HTX có 8 thành viên, do ông Lê Hoàng Quốc Phong làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. HTX có nhiệm vu sản xuất nông nghiệp theo công nghệ cao, liên kết nhân rộng mô hình, thu mua sản phẩm sau thu hoạch, phân phối sản phẩm nông nghiệp và các dịch vụ công ích.

Hiện tại, HTX có 1 ha đất để canh tác . Sản phẩm rau của HTX sau khi thu hoạch sẽ được Công ty TNHH MTV Kiến Lâm (thành phố Hồ Chí Minh) bao tiêu toàn bộ với giá 15.000 đồng/kg rau.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm