Thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Bình

UBND xã Tân Bình (huyện Tân Biên) vừa tổ chức lễ thành lập và ra mắt Hợp tác xã nông nghiệp Tân Bình.

Ra mắt Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp Tân Bình

Ra mắt Hội đồng quản trị Tân Bình

bước đầu thành lập gồm 31 thành viên, là những người chuyên sản xuất nông nghiệp, thu mua , chăn nuôi bò và các dịch vụ phục vụ cho sản xuất trên địa bàn .

Sau khi thành lập, các thành viên đóng góp vốn điều lệ được 500 triệu đồng và bầu Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, do ông Lê Văn Chia làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc HTX.

Mục tiêu hoạt động của HTX nhằm hỗ trợ về vốn, nhân lực giữa các thành viên, chuyển giao, ứng dụng khoa học vào trong sản xuất, chăn nuôi để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm; tiến tới xây dựng, giữ gìn và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của HTX; tạo thêm thu nhập và việc làm cho các thành viên; góp phần tích cực vào chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông La Hữu Nghị – Chủ tịch Tây Ninh đã nói lên mục đích, ý nghĩa của việc thành lập HTX và giới thiệu mô hình hoạt động của một số HTX nông nghiệp có hiệu quả; các giải pháp hoạt động mang lại hiệu quả cao và bền vững cho HTX nông nghiệp.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm