Thành lập Hội thân nhân Kiều bào tỉnh Tây Ninh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc vừa ký quyết định thành lập Hội thân nhân Kiều bào tỉnh Tây Ninh.

 là tổ chức xã hội được thành lập trên cơ sở sự tự nguyện của công dân, pháp nhân Việt Nam là thân nhân kiều bào, cùng chung mục đích làm cầu nối với kiều bào; cung cấp, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài (kiều bào); góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; tăng cường đoàn kết hữu nghị với các nước trên cơ sở chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trò chuyện cùng kiều bào tại buổi họp mặt kiều bào quê Tây Ninh dịp Tết Nguyên đán 2018

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trò chuyện cùng kiều bào tại buổi quê Tây Ninh dịp Tết Nguyên đán 2018

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Hội.

Hội hoạt động trên phạm vi tỉnh Tây Ninh, là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội chịu sự quản lý Nhà nước của UBND tỉnh, sự theo dõi, hỗ trợ hoạt động của Sở Ngoại vụ và các ngành, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Hội đặt tại cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (số 01, đường Nguyễn Thái Học, khu phố 3, , ).

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm