Thành lập Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1351/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý tỉnh Tây Ninh.

Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Văn hóa, Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý Khu rừng Văn hóa – lịch sử Núi Bà trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh.

Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen - Ảnh minh họa

Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen – Ảnh minh họa

Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, có chức năng giúp UBND tỉnh bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát triển Khu Di tích lịch sử Văn hóa và danh thắng Núi Bà Đen; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, khôi phục và bảo tồn nguyên vẹn các hệ sinh thái, bảo tồn tính đa dạng sinh học của khu rừng lịch sử văn hóa và danh thắng Núi Bà Đen theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tây Ninh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh.

Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh rộng 30km2, nằm trên địa bàn các phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh, xã Thạnh Tân (thành phố Tây Ninh) và xã Phan (huyện Dương Minh Châu). Khu vực quy hoạch nằm trong các tuyến tỉnh lộ 784, 785, đường Bời Lời và đường Suối Đá Khedol.

Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen được thành lập theo quy định của Luật Du lịch để thống nhất quản lý mọi hoạt động đầu tư, phát triển, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, thắng cảnh Núi Bà Đen, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng.

Theo H.T (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm