Thả 800.000 con cá giống xuống hồ Dầu Tiếng

Ngày 30.11, Chi cục Thủy sản Tây Ninh tổ chức thả bổ sung gần 800 ngàn con cá giống gồm: Cá mè hoa, trắm cỏ, cá trôi, cá tra… xuống hồ Dầu Tiếng.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm