Tây Ninh: Tái cơ cấu đầu tư công trong nông nghiệp

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, một trong những giải pháp để thực hiện tái cơ cấu ngành là thực hiện tái cơ cấu đầu tư công trong .

Theo đó, tỉnh sẽ điều chỉnh mạnh mẽ cơ cấu đầu tư theo kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, phù hợp với định hướng phát triển sản xuất và quy hoạch mới, nhất là cơ sở hạ tầng.

Chú trọng phát triển thủy lợi phục vụ tưới cây trồng cạn áp dụng kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Tranh thủ nguồn vốn phát triển hệ thống tưới tiêu phía Tây sông Vàm Cỏ Đông, khu tưới Tân Long, trạm bơm và đê bao một số khu vực sông Vàm Cỏ Đông.

Một trạm cấp nước sạch có dấu hiệu xuống cấp

Một trạm cấp nước sạch có dấu hiệu xuống cấp

Tỉnh cũng tập trung nâng cấp, sửa chữa các trạm cấp nước sạch để nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng nước; đầu tư mới các trạm cấp nước cho vùng khó khăn; triển khai dự án cấp nước sạch nhỏ lẻ ở khu vực nông thôn; tăng vốn sự nghiệp đầu tư cho các dự án phát triển nông nghiệp phục vụ nhiệm vụ tái cơ cấu nông nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để huy động tối đa nguồn lực trong xã hội trong xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu sản xuất trên địa bàn từng xã gắn với tái cơ cấu nghiệp. Phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu cấp xã gắn với phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân.

Theo Hải Nam (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm