Tây Ninh phục hồi được 6.000 ha rừng tự nhiên

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 2817/QĐ-UBND về phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê rừng năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh đạt 73.252 ha, gồm diện tích trong quy hoạch lâm nghiệp 71.673 ha, ngoài quy hoạch lâm nghiệp 1.579 ha.

Tổng diện tích đất có rừng của tỉnh hơn 62.000 ha, trong đó, 44.709 ha, rừng trồng 17.292 ha.

Diện tích chưa có rừng 9.672 ha, gồm đất có rừng trồng nhưng chưa thành rừng 2.739 ha, đất trống có cây gỗ tái sinh 1.677 ha, đất trống chưa có cây gỗ tái sinh 1.778 ha, núi đá không cây 56 ha, đất có cây nông nghiệp 2.628 ha, đất khác 794 ha.

Khu rừng lịch sử huyện Dương Minh Châu - ảnh minh họa

Khu rừng lịch sử huyện Dương Minh Châu – ảnh minh họa

Tổng trữ lượng gỗ của rừng tự nhiên và rừng trồng đạt gần 4,2 triệu m3, trong đó rừng tự nhiên đạt trên 3,145 triệu m3, rừng trồng trên 1 triệu m3.

Đáng chú ý, theo ghi nhận của ngành Kiểm lâm Tây Ninh, qua 5 năm đầu tư bảo vệ và , diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh tăng khoảng 6.000 ha (từ 38.709 năm 2010, nâng lên 44.709 ha năm 2016) do diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh được phục hồi, phát triển thành rừng, góp phần nâng độ che phủ của rừng lên 15,7%, tăng 2,2% so với thời kỳ cuối năm 2010.

Theo UBND tỉnh, kết quả kiểm kê rừng nhằm mục đích phục vụ cho việc quản lý nhà nước về lâm nghiệp, làm cơ sở rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng phù hợp thực tế; lập quy hoạch, kế hoạch về phát triển kinh tế lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, , phát triển rừng, , sử dụng, kinh doanh rừng; đồng thời làm cơ sở để thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; phục vụ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và các chương trình quan trọng khác có liên quan, nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triển lâm nghiệp trên địa bàn hiệu quả và bền vững.

Ông Mang Văn Thới – Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, Tây Ninh là một trong 20 tỉnh hoàn thành công tác điều tra, kiểm kê rừng năm 2016 theo Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt dự án “Tổng điều tra, kiểm kê điều tra rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016” .

Theo Lê Đức Hoảnh (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm